Zápisy do MŠ pro školní rok 2024/2025

21.03.2024

Předzápis -ELEKTRONICKÁ REGISTRACE

proběhne 2. 4. 2024 - 26. 4. 2024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce formou elektronické registrace na adrese: https://zapisdoms-praha9.praha.eu/


Zápis do MŠ U Nové školy a MŠ Elektra

Příjem vyplněných žádostí proběhne :

6. května 2024 13 - 18 hodin

7. května 2024 13 - 16 hodin

Pokud posíláte žádost datovou schránkou, posílejte ve dnech zápisu  (6. 5. a 7. 5.) a to do datové schránky příslušné MŠ kam se hlásíte: 

Datová schránka MŠ U Nové školy :  gb3ranj 
Datová schránka MŠ Elektra:  g729pt2


Další informace zde