Zápis do MŠ 

MŠ U Nové školy a MŠ Elektra


Zápisy pro školní rok 2024/2025

Předzápis -ELEKTRONICKÁ REGISTRACE 

proběhne 2. 4. 2024 - 26. 4. 2024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce formou elektronické registrace na adrese: https://zapisdoms-praha9.praha.eu/


Příjem vyplněných žádostí proběhne 

6. května 2024  13 - 18 hodin

7. května 2024  13 - 16 hodin

Pokud posíláte žádost datovou schránkou, posílejte ve dnech zápisu (6. 5. a 7. 5.) a to do datové schránky příslušné MŠ kam se hlásíte: 

Datová schránka MŠ U Nové školy :   gb3ranj 
Datová schránka MŠ Elektra:   g729pt2

Více viz organizační pokyny


Individuální vzdělávání: 

Přiložené soubory nemusí fungovat správně, pokud budou otevřeny v prohlížeči. Stáhněte si je do svého počítače a otevřete pomocí programu Acrobat Reader. Pokud tuto možnost nemáte, můžete si formuláře vyzvednout v kanceláři MŠ.


Jak se k nám dostanete?

Bus č. 136 od metra Vysočanská výstupní - Skloněná

Bus č. 109 od metra Palmovka výstupní - Novovysočanská


Užitečné rady: