Zápis do MŠ

Jak se k nám dostanete?

Bus č. 136 od metra Vysočanská výstupní - Skloněná

Bus č. 109 od metra Palmovka výstupní - Novovysočanská


ROZHODNUTÍ o přijetí x nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí bude vydáváno ve dnech: 26.5.2020 v době mezi 14-17 hodinou a 27.5.2020 v době mezi 9-11 hodinou. Pokud si v této době žadatel rozhodnutí nevyzvedne osobně, zašleme je poštou.

Do 20.5.2020 lze do MŠ dodat chybějící dokumentaci (doložení trvalého pobytu žadatele, dítěte, očkování...)

ZÁPISY DO MŠ

Budou probíhat od 2.5. do 11.5. 2020 . Nová pravidla k přijímání a žádosti o přijeti již ke stažení!

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o zapsání dítěte do MŠ pro šk.r. 2020/21, aby doručili opravdu všechny potřebné dokumenty! Děkujeme! 

Jsou to: vyplněná žádost, evidenční list ( alespoň 1.strana + kopii očkovacího průkazu + čestné prohlášení o očkování) nebo evidenční list ( vyplněná 1. i 2. strana - potvrzení od lékaře o řádném očkování !), popřípadě další dokumenty vyplývající z požadavků zápisů ( viz pravidla ),cizinci doloží doklad o pobytu dítěte a jednoho zákonného zástupce
Doručení dokumentů: poštou, emailem podepsaným elektronickým podpisem, datovou schránkou, osobně v zalepené obálce do schránky školy - bude označena - "schránka pro zápis", v nejnutnějších případech osobně po osobní domluvě na tel.: čísle 725 914 421 (ředitelka školy).


Přiložené soubory nemusí fungovat správně, pokud budou otevřeny v prohlížeči. Stáhněte si je do svého počítače a otevřete pomocí programu Acrobat Reader. Pokud tuto možnost nemáte, můžete si formuláře vyzvednout v kanceláři MŠ.