O nás

Mateřská škola se nachází ve svahu v Nových Vysočanech blízko hlavní komunikace na rozmezí Vysočan, Žižkova a Hrdlořez.

V původní historické budově z roku 1931 jsou umístěny dvě školní třídy, velká tělocvična - herna (společenský prostor), ze staré kuchyně v 1. patře je vybudována nová keramická dílna i s pecí a ve sklepeních prostorách školy solná jeskyně.

V nové moderní budově z roku 2013 jsou k dispozici pro děti tři třídy, dvě z nich jsou bezbariérové a školní výdejna s jídelnou. Obě budovy jsou propojeny spojovacím krčkem pro jednoduché přecházení z budovy do budovy. Krček je využíván také jako výstavní prostor pro práce dětí keramického kroužku i paní učitelek.

Třídy jsou koncipovány jako polosmíšené, děti jsou rozděleny podle věku na mladší 3 - 4,5 let a starší 4,5 let - 6 (7) let. Součástí školy jsou dvě zahrady, menší zahrada se nachází mezi oběma budovami, větší s dopravním hřištěm za budovou přilehlého gymnázia.

Škola má zpracovaný školní vzdělávací program s názvem "Vezmeme si pastelky, vybarvíme kamínky, z těch pak spolu hned, postavíme celý svět", prostřednictvím kterého seznamujeme děti s tradicemi, provázíme děti kalendářním rokem, reagujeme na kulturní, sportovní a jiné společenské akce, které aktuálně probíhají.

Součástí ŠVP je i bezplatné seznamování dětí s anglickým jazykem v průběhu ranních her i během řízené činnosti, a to nejméně 2× týdně v každé třídě.

V prvním pololetí školního roku navštěvují převážně starší děti bazén Šutka, kde probíhá výuka plavání. Minimálně jednou týdně nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách mohou děti relaxovat ve školní solné jeskyni.

Mezi odpolední placené aktivity patří kroužky: keramika, dramatický kroužek, taneční terapie a zpívánky pro nejmenší. Od školního roku 2015/16 mají děti možnost vyjet 2× ve školním roce na školu v přírodě.

Škola preferuje odpolední setkávání a tvoření rodičů a dětí, připravuje výtvarné dílny, besídky, zahradní slavnosti, odpolední čajovnu, pasování předškoláků, pro rodiče organizuje společenský ples. Mezi další školní tradice patří "Týden pomoci", během kterého se děti setkávají s dospělými i s dětmi s různým postižením, účastní se canisterapie, učí se prostřednictvím Červeného kříže reagovat na akutní zdravotní problém. V tomto týdnu mohou rodiče přinést nepotřebné oblečení, zbylé plínky či dětskou výživu, vše je předáno neziskové organizaci ACORUS, která nabízí pomoc matkám stiženým domácím násilím.

Mateřská škola navázala spolupráci i s gymnáziem Jaroslava Seiferta. Studenti připravují pro děti vzdělávací i zábavné dopoledne. V minulosti jsme si společně užili například: pohádkový program, čarodějnický rej, dopravní dopoledne. Studenti jsou vždy skvěle připraveni, přímo hýří nápady.

V blízkém sousedství mateřské školy se nachází Domov seniorů, ani na něj naše škola nezapomněla. Od roku 2015 organizujeme společné tvoření, kterého se vždy jednou měsíčně účastní naši předškoláci, babičky i dědečkové se na milé pohlazení duše moc těší.

V březnu roku 2018 jsme se nově zapojili do do projektu "Integrace cizinců na MŠ Praha 9", který spolufinancuje Ministerstvo vnitra ČR. 

Snažíme se budovat prostředí, ve kterém se cítí všichni společně spokojeně a bezpečně.

Nejlepší učitel je takový, který Vám pomůže udělat to, co nedokážete sami, ale neudělá to za Vás.

-R. Fisher-