Berušky

Třídní vzdělávací program školní rok 2020-2021

"Míša Kulička a kouzelník Zvěd, vyčarují pro nás kouzelný svět."

Zpracovaly: Dana Žáková, Markéta Merglová

Úvod

Námětem pro tvorbu Třídního vzdělávacího programu je kouzelné tvoření světa, které nám přiblíží příběhy Míši Kuličky, medvědice Báry (z knihy Míša Kulička od Josefa Menzla) a kouzelníka jménem Zvěd, což je imaginární postava.

Na různých kouzelných příbězích zprostředkujeme dětem pohled na to, že běh světa má určitá pravidla a zákonitosti, ale nejdůležitější pro ně je naučit se být sám (sama) sebou.

Hlavní záměry TVP

S Míšou Kuličkou se některé děti setkaly již v minulém školním roce. V letošním školním roce rozšíříme obsah TVP o další postavu, a to kouzelníka (pojmenovali jsme ho Zvěd, neboť je zvídavý a i zvědavý, potřebuje všechno vyzvědět), který ho bude postupně prostřednictvím pohádek o kouzelnících seznamovat s různými zvyklostmi.

Míša Kulička se učí žít v rodném lese podle rad maminky medvědice Barbory, být samostatný, získávat poznatky o světě, lidech i zvířecích kamarádech. Učí se chápat, že si musí všichni pomáhat. Potkají medvěda, který chce být vzdělaný, a proto sbírá různá přísloví, ale plete si jejich význam. Dává na rady různých zvířat, což se mu někdy nevyplácí až do chvíle, kdy pochopí, že musí jednat sám za sebe, naučit se být sám sebou. Vysvětlováním a přibližováním přísloví a četbou knih budeme u dětí rozvíjet jazykové cítění, literární představivost a lásku k českému jazyku.

Na příkladech je seznámíme s morálními hodnotami, naučíme je mezi sebou spolupracovat,

chuť dívat se kolem sebe a objevovat.

K dosažení těchto cílů oslovíme ke spolupráci i rodiče, neboť právě rodina je pro dítě v předškolním období nezastupitelná

Realizace TVP

Pro realizaci našeho třídního projektu jsme zvolili hned několik knih: "Míša Kulička", "Míša Kulička v cirkuse" (Josef Mencl), "No jo, medvěd"(Hubert Schirnek) a "Čarodějné pohádky pro malé kouzelníky"(pohádky ze všech koutů světa převyprávěl Jiří Žáček).

Na základě příběhů, které Míša bude prožívat společně s medvědicí Bárou a kouzelníkem se zvláštním jménem Zvěd, vytvoříme v jednotlivých integrovaných blocích podněty pro poznatky z různorodých oblastí např. přírody, předmatematických dovedností, hudby, výtvarna, ale také pohybu (vždyť jsme "pod kouzelným šapitó). Zde bude mít nezastupitelnou úlohu námi přizvaný kouzelník Zvěd, který je nejen zvědavý, ale hlavně zvídavý, snaží se najít na vše odpověď. Bude tedy děti motivovat, aby s ním objevovaly a možná i soutěžily, kdo najde dřív odpověď nebo se vzájemně doplní (avizovaná spolupráce).

Kouzelník z knihy J. Žáčka nás zavede a seznámí s nevšedními příběhy z celého světa, které děti obohatí o různé postavy, názvy zemí ( Slovensko, Rusko, Indie atd., budeme vyhledávat na mapě světa či globusu). Odhalí i tajemství přátelství, empatie a snahy pomoci kamarádovi. Jejich putování k cirkusu i po světě bude podněcovat k pevné vůli překonávat překážky.

Na příkladu zvířat vystupujících v cirkuse ukážeme různé charaktery, jejichž prostřednictvím budou porovnávat jednání a pochopí jaká je úloha dítěte v kolektivu. Budou prožívat jednotlivé aktuální události nebo svátky, objevovat rozmanitosti světa.

Provázet nás budou zajímavá témata a integrované bloky (Barvy podzimu, Schovávaná s jablíčky, Čertí kolíbačka, Jede zima, jede, Pohádková písnička, Pan Karneval atd.)

Vytvořili jsme si z keramické hlíny malé hlavičky Míši, Báry i Zvěda, které si budeme pokládat na obrázkový ubrus. Mají symbolizovat touhu všech zúčastněných po poznávání, prožitek a skutečností a povědomí, že jsme jeden kolektiv.

Naši snahou bude též zapojení rodičů do třídního dění a společně u dětí rozvíjet vše krásné dětské.

Vycházíme z požadavků na rozvoj osobnosti 4,5 letých dětí a k přípravě předškoláčků na vstup do ZŠ. Zde budeme ctít Desatero předškoláka (viz MŠMT nebo web MŠ "Předškolák").

Denní setkávání v komunitním kruhu u ubrusu navíc zahájíme pozdravem krátkým říkadlem

Míša Kulička v cirkuse, s kouzelníkem setkal se:

"Jmenuji se Zvěd a znám celý svět.

Provedu vás, holky, kluci,

Naučím vás spoustu věcí.

Kdo se chce přidat, postačí,

Když kouzelnou hůlkou zatočí."

Kouzelníka Zvěda a cirkusové postavy včetně Míši máme vytvořeny z keramiky na výstavě ve spojovací chodbě mezi budovami. Děti kolem nich procházejí a postavy mají každá svůj příběh. Postupem během školního roku budou doplňovány o další.

(viz. www.keramicka-tvorba.cz)