Berušky

Třídní vzdělávací program

školní rok 2019-2020

       "S Míšou Kuličkou a cirkusem hned,    poznáváme celý svět"

Zpracovaly: Dana Žáková, Markéta Merglová.


Úvod

Námětem pro Třídní vzdělávací program (TVP) je poznávání světa.

Prostřednictvím příběhu o kamarádství, pomoci, pevné vůli a překonávání překážek děti pochopí přesné zákonitosti žití, osobnostního rozvoje každého jedince. Podobu světa budeme vnímat prostřednictvím lidí, zážitků, ale i humoru a situací, se kterými se každodenně setkáváme. Rádi bychom v TVP zachytili rozmanitost, barevnost "našeho" světa, zprostředkovali a uchopili co nejvíce informací, které dětem usnadní orientaci v "dospěláckem" světě.

Hlavní záměry TVP

Hlavním záměrem je vytvoření vhodného, podnětného a obsahově bohatého prostředí, jenž prostřednictvím hry a tvořivosti podnítíme dětský zájem o ovládání dovedností, získávání zkušeností a rozvíjení schopností porozumět sobě i světu, který ho obklopuje. Vycházením z Rámcového programu, podle kterého TVP tvoříme, jsme "průvodci" životem dítěte nikoliv mentory, povedeme děti k řešení úkolů a ne k poučování, budeme nabízet různé příležitostiS k seberealizaci, pozitivní motivací je povedeme k přemýšlení, chápání světa kolem sebe.

Jen tak si začnou děti uvědomovat samy sebe, uspokojeny svými úspěchy a tím co dokáží.

Budeme se snažit, aby na konci předškolního období získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, , měly touhu naplnit své schopnosti, ale zároveň se i přizpůsobit životu v sociální komunitě, neboť my všichni jsme součástí multikulturní společnosti.

Pro tento námi vytyčený hlavní záměr chceme získat důvěru a spolupráci rodičů, neboť bez nich by nebyly prožitky úplné.

Realizace TVP

Průvodce Třídním vzdělávacím programem jsou knihy příběhů Míši Kuličky v rodném lese a v cirkuse od Josefa Menzela.

Míša Kulička se učí žít v rodném lese podle rad maminky medvědice Barbory, být samostatný, získávat poznatky o světě, lidech i zvířecích kamarádech. Učí se chápat, že si musí všichni pomáhat.

Příběhy Kuličky, Barbory a Vasila jim odhalí i tajemství přátelství, empatie a snahy pomoci kamarádovi. Jejich putování k cirkusu bude podněcovat k pevné vůli překonávat překážky, na příkladu zvířat vystupujících v cirkuse ukážeme různé charaktery, jejichž prostřednictvím budou porovnávat jednání a pochopí jaká je úloha dítěte v kolektivu. Budou prožívat jednotlivé aktuální události nebo svátky, objevovat rozmanitosti světa.

Provázet nás budou zajímavá témata a integrované bloky (Barvy podzimu, Schovávaná s jablíčky, Čertí kolíbačka, Jede zima, jede, Pohádková písnička, Pan Karneval atd.)

Barevné knoflíky, které si děti vyrobí mají symbolizovat touhu po poznávání, prožitkem a skutečností.

Naši snahou bude též zapojení rodičů do třídního dění a společně u dětí rozvíjet vše krásné dětské.

Vycházíme z požadavků na rozvoj osobnosti 4,5 letých dětí a k přípravě předškoláčků na vstup do ZŠ. Zde budeme ctít Desatero předškoláka (viz MŠMT nebo web MŠ " Předškolák").

Denně se budeme setkávat v komunitním kruhu u ubrusu s knoflíkovým motivem, keramickými knoflíky, medvídkem a přiléhavým říkadlem, které zmotivuje děti ke zvídavosti:

Přijel cirkus, dětičky,                                                         Dobrodružství zažije,

to vám povídám,                                                               kdo sem knoflík daruje

přestože je maličký,                                                          Naučí se spoustu věcí

pospíchejte tam.                                                               a to za to stojí přeci.

                                                                                     

U vchodu vás přivítá                                                         Proto více neváhejte,

medvěd Míša nezbeda,                                                    do cirkusu pospíchejte!

                                uvnitř stanu povídá
                                známý klaun popleta.


Rodiče budou o našich aktivitách informováni na nástěnkách.

Na spolupráci se těší paní učitelky Dana Žáková a Markéta Merglová