Berušky

Třídní vzdělávací program

školní rok 2018-2019

"Sluníčko své paprsky rozevírá,

Dubánkům cestu za poznáním otevírá".


Zpracovaly: Dana Žáková, Markéta Merglová.


Úvod

Námětem pro tvorbu letošního Třídního vzdělávacímu programu je poznávání našeho světa, který je součástí nekonečného vesmíru.

Je to právě vesmír, jehož jsme součástí a který se v našem 21.století hodně zkoumá.

Chceme dětem zprostředkovat obraz podoby naší planety Země se svými oceány, kontinenty, a aby znaly naší kulturu. Jejich podobu můžeme vnímat prostřednictvím lidí, zážitků, barev a různých situací, se kterými se každodenně setkáváme. Rádi bychom prostřednictvím TVP zachytili rozmanitost, barevnost "našeho" světa, význam ochrany životního prostředí, zprostředkovali a uchopili co nejvíce informací, které dětem usnadní orientaci v "dospěláckém" světě.


Hlavní záměry TVP

Hlavním záměrem je vytvoření vhodného, podnětného a obsahově bohatého prostředí, jenž prostřednictvím hry, fantazie a tvořivosti podnítí dětský zájem o ovládání dovedností, získávání zkušeností a rozvíjení schopností porozumět sobě, kamarádům, světu i vesmíru, který ho obklopuje.

Vycházíme z nového Rámcového programu, podle kterého jsme "průvodci" životem dítěte nikoliv mentory, t.j. povedeme děti k řešení úkolů a ne k poučování, k nabízení různých příležitostí k seberealizaci, pozitivní motivací učit přemýšlení, chápat svět a lidi kolem sebe.

Cílem je předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků dle individuálních možností a rozvíjet samostatnost, sebevědomí a tvořivost dítěte. Hlavním znakem je spontaneita, komunikativnost a aktivita.

Výstupem by měly být fyzicky zdatné děti se vztahem k přírodě, hudbě, mateřskému jazyku (k českému jazyku), schopné komunikovat s druhými, spolupracovat, nacházet různé způsoby řešení situací a sporů.

Jen tak si začnou uvědomovat samo sebe, uspokojeny svými úspěchy a tím co dokáží.

Budeme se snažit, aby na konci předškolního období získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, být samo sebou, ale zároveň se i přizpůsobit životu v sociální komunitě, neboť my všichni jsme součástí multikulturní společnosti.

Pro tento námi vytyčený hlavní záměr chceme získat důvěru spolupráci rodičů, neboť bez nich by nebyly prožitky úplné.


Realizace TVP

Průvodcem tvořeným Třídním vzdělávacím programem je kniha Leony Šťastné a Slávka Rydvala "Dubánci, příběhy jednoho roku".

Jsou to přírodní bytůstky jako my všichni, plné zvídavosti, dotazů, smyslem pro legraci, ale i pochopením pro své kamarády, bez kterých by byl svět smutný.

Společně zažívají spoustu dobrodružství, ale aby všechna skončila šťastně, musí si vzájemně pomáhat, být ohleduplní, komunikovat mezi sebou. S Dubánky budou získávat zkušenosti, které by jim jinak zůstaly nedostupné. Přes témata, která budou jim blízká a budou vycházet z příběhů aplikovaných na aktuálního dění (společné setkání po prázdninách, nástup podzimu, vánoční tradice,...) děti dostanou prostor pro svojí aktivitu, samostatné myšlení a rozhodování. Toto prozkoumávání světa bude mít podobu hry, jakož to pro dítě nejpřirozenější způsob hledání, objevování a získávání důležitých informací o sobě samém a okolním světě.
Taky se právě s Dubánky podíváme do dalekého vesmíru na další planety a hvězdy, abychom viděly, kde je naše planeta a čím je obklopena.

Záleží nám na tom, aby se děti v mateřské škole a v naší třídě cítily dobře, byly spokojené. Uvědomovaly si pevné ukotvení v sociální skupině, která je přijala a stala se součástí jejich života. Věříme, že důvěra kterou jim my učitelky nabídneme, může ovlivnit jeho osobnostní růst a sebedůvěru na celý život. Bez důvěry a pomoci rodičů by nebyly prožitky úplné, proto si moc přejeme do poznávání zapojit i je prostřednictvím informovanosti na nástěnkách a společných aktivitách. S dětmi se každodenně setkáváme v komunitním kruhu tvořeném látkou s vesmírnými motivy a každé si uloží svého Dubánka ke stromu k tomuto účelu vyrobenému. Tak názorně uvidí, že všichni patříme k sobě a tvoříme jeden celek ve vesmíru.

Doprovodíme se říkadlem: 

Na stromě se narodili,

sluníčkem pak zesílili,

jsou to všichni kamarádi,

co svět poznávají rádi.

Zaletí si ke Sluníčku,

pohoupou se na Měsíčku

a než přejde noc i den

proletí se vesmírem.

Mají rádi legraci,

také něco na práci.

Jsou to světa ochránci,

malí hnědí Dubánci.