Sluníčka

Ve třídě Sluníček se na Vás těší paní učitelky Jana a Broňa 

Třídní vzdělávací program školní rok 2021/2022

Chaloupka na vrškuVypracovaly Jana Hubálková a Bronislava Kočková


Chaloupka na vršku klidně stojí
a teď nám všem své tajemství poví.
O tom, jak žili si Andulka s Honzíkem,
se sestrou Mařenkou a jejich tatínkem.
Rok jako kolo točí se,
Chaloupka stále mění se
S kamarády celý rok
Příběhy si poslechneme z dávných dob
A teď rychle vyskočíme,
jedenkrát se zatočíme
a tajemství objevíme...


TVP a s ním spojená témata stojí na:
  • Střídání ročních období po celý rok a změnách s tím souvisejících
  • Emocionálně-sociálním rozvoji dětí (kamarádství, pomoc druhým, spolupráce)
  • Environmentální výchově (ochrana životního prostředí, chování k přírodě)
  • Rozvoji estetického cítění a uměleckého projevu dětí
  • Poznávání tradic naší země

Celým rokem nás budou provázet dva kamarádi - Anička a Honzík (A+H), kteří žijí s tatínkem v chaloupce na vršku. Chaloupka na vršku se nám bude během roku proměňovat tak, jak se budou měnit roční doby.
Podzimní chaloupka - barevné lístky
Zimní chaloupka - sněhové vločky
Jarní chaloupka - květiny
Letní chaloupka - třešně/jahody...

Postavičky A+H budou vždy u jednotlivých obrázků. Obrázek vždy znázorňuje určité téma, o kterém si s dětmi budeme povídat. Jednotlivé obrázky (témata) budou u A+H přibývat postupně tak, jak se děti budou seznamovat s jednotlivými tématy. Ta se odvíjí jak od změn v přírodě souvisejících se střídáním ročních dob, tak i od změn ve společnosti během roku (Velikonoce, Vánoce).
S příběhy o A+H se s dětmi seznámíme z knih Chaloupka na vršku (I, II), které si budeme během roku číst. Dozvíme se, jak se dřív žilo dětem, jaké měli radosti, přání, co bylo pro ně důležité. Děti tak poznají život v dávných dobách. Rozdíly, jak se žilo dříve a nyní. Nenásilně se dozví o různých tradicích a svátcích, které lidé dříve oslavovaly, a které mnohdy přežily až do současnosti. Poznají také, že lidé žili ve velké sounáležitosti s přírodou. A i když je hodně rozdílů mezi tím, jaký byl život dříve a nyní, jedno je stejné, a to poznání, jak jsou velmi důležití kamarádi a rodina.
Realizace
Každý den se s dětmi budeme setkávat v komunitním kruhu (KK), vítat se básničkou (viz výše) a povídat si s Aničkou a Honzíkem (maňásci). Budeme tak objevovat svět, jeho zákonitosti, zpívat, poslouchat příběhy, hrát si, počítat, vyprávět si. Mimo to se nám na stěně bude měnit chaloupka se znaky jednotlivých ročních dob tak, jak se budou střídat během roku. A+H budou vždy u těch obrázků (témat), o kterých si budeme aktuálně s dětmi povídat a budou se znakem právě probíhajícího ročního období (např. lístek - podzim). Začne-li nové roční období, A+H se přesunou k novým aktuálním obrázkům (tématům) se znakem dalšího ročního období, s kterým se děti budou dále seznamovat. Tak nás budou A+H během roku upozorňovat, v které roční době se právě nacházíme. Děti budou mít tak možnost vidět na stěně, že během roku se střídají roční období, a poznají z obrázků, o čem všem jsme si povídali a co se dozvěděly nového. Předškoláci se tak seznámí s názvy měsíců v každém ročním období. Názvy si budeme připomínat pomocí počátečních písmen (Z - září). Jakmile se na síti objeví chaloupka se znakem léta (třešně/jahody...), bude to pro děti znamení, že se blíží konec školního roku a budou prázdniny.

Zdroje obrázků:

Veselepohadky.cz (https://www.veselepohadky.cz/assets/nahlady-kategorie/228/social/chaloupka-na-vrsku-pohadka.jpg)
Decko.ceskatelevize.cz (https://decko.ceskatelevize.cz/cms/porad-chaloupka-na-vrsku/images/gallery/01.jpg)