Lištičky

Ve třídě Lištiček se na Vás těší paní učitelky Mirka, Jana a Kačka 

Třídní vzdělávací program školní rok 2022-2023

"Pokustón je kamarád, co přírodu i vědu má rád.         

Budeme mu pomáhat!"

Hned na úvod se přivítáme, stejně jako každé ráno s dětmi:

"Pokustón je kamarád,

do lištiček chodí rád.

S přírodou se seznámíme,

pokusy si vyzkoušíme!"

a společně s Pokustonem:

"Ahoj, ahoj, tak jsme se tu sešli,

Ahoj, ahoj, tak jsme všichni tu!"


Hlavní záměr TVP

Protože sehlavní téma celé naší MŠ nazývá "Hezky, dětsky, vědecky...", rozhodli jsme se pro tento rok vybrat jako motivační postavičku TVP Pokustóna. Že jste ho nikdy neviděli? Nevadí J, v Lištičkách ho poznáte! Prý má velice rád přírodu, různé pokusy a ještě raději objevuje nové věci.

Mimo objevování, dělání pokusů a učení chceme děti vést k samostatnosti a vzájemné pomoci. Avšak hlavním cílem je provést děti úspěšně obdobím adaptace v mateřské škole. Vytvářením pozitivních vazeb mezi učitelkami a dětmi, získáváním nových kamarádů a příjemných společných zážitků. Nenásilně se budeme snažit zapojit děti do každodenních činností v MŠ.

Důležité pro naši práci bude zpětná vazba od dětí, budeme rády, když nám dokáží říct, co se jim líbilo a co ne, případně aby dokázali projevit svá přání, popsat emoce. Také nechceme zapomenout na společně strávené chvíle s rodiči našich dětí - proto pokud nám situace dovolí, budeme se snažit zapojit do dění školky i je, aneb co je pro děti víc něž společně strávený čas s jejich nejbližšími J . Jsme přístupné i všem nápadům, zajímavostem, poznatkům, které nám budou nabídnuty!

Realizace TVP

Každé ráno se děti po příchodu přihlašují pomocí svých značek na magnetkách na dveře - letos je tam Pokustónův klobouk. Tento způsob se nám už dávno dobře osvědčil, neboť jak děti, tak i my máme přehled, kdo již ve třídě je a kdo už odešel. Navíc je to príma rituál, který mohou s dětmi dělat rodiče.

"Nové děti přivítáme, se školkou je seznámíme"

Ve školce nejsme jako třída sami, je to i spoustu dalších kamarádů a personálu, se kterými se budeme v měsíci září seznamovat. Projdeme si všechny třídy, pozdravíme všechny paní učitelky a děti, v kuchyni vždy poděkujeme pí kuchařkám za připravené jídlo. Také si zajdeme do solní jeskyně a zacvičíme si v tělocvičně ve staré budově.

"S denním režimem se sžijeme, pravidla dodržujeme!"

1.VODNIČKOVÉ - umýváme si ruce, šetříme vodu

2.ŠNEČKOVÉ - chodíme po školce pomalu

3.KAMARÁDSKÉ - pomáháme si, jsme k sobě milí

4.PUSINKOVÉ - hezky spolu mluvíme, zdravíme se, děkujeme

5.RUČIČKOVÉ - se vším, co ti přijde do ruky, zacházet opatrně

6.OUŠKOVÉ - nasloucháme a posloucháme

"Každý měsíc, každý den, s Pokustónem něco zažijem"

Přikládáme hrubý okruh témat dle měsíců, ze kterých budeme vycházet, avšak budeme se přizpůsobovat situaci ve třídě, ve školce, i nálady dětí J

ŘÍJEN

 • Podzim nám přináší změnu počasí - déšť, vítr, ochlazení.
 • Co vyrostlo ze země, co se urodilo na stromech a jaké by mohlo být jejich jiné využití¨

LISTOPAD

 • Poznáme tradice a zvyky: Sv.Martin, posvícení.

PROSINEC

 • Na obloze je stále více mraků, den je kratší, zima větší a z nebe něco bílého- sníh / pozorujeme zimní počasí
 • Připravíme se na vánoční svátky, ale před tím přijde čert a Mikuláš/zazpíváme pekelné i andělské písničky, naučíme se základní koledy.
 • Vyrobíme na Vánoce dárečky a pokud nám pandemická situace dovolí, pozveme maminky a tatínky na vánoční posezení
 • Možná přijde i Ježíšek J J J

LEDEN A ÚNOR

 • Zima je tady v plné síle - zimní hry a sporty, bezpečnost!
 • Karneval - Pod maskou se schová ten, který chce být utajen
 • Barevná fantazie - sněhové pokusy

BŘEZEN AŽ KVĚTEN

 • Pokustón zahradníkem - "Z e semínka rostlinka, z rostlinky snad květinka"
 • Probouzí se příroda - roste tráva, listí na stromech, první kytičky, rodí se mláďata.
 • Oslavíme Velikonoce - namalujeme vajíčka, upleteme z vrbového proutí
 • Čarodějnický rej
 • Přespání ve školce - Noc s Andersenem
 • Abychom byli zdraví, poznáváme bylinky, vaříme si zdravé čaj - Čajíčkování

ČERVEN

 • Poslední pokusy vyzkoušíme, s Pokustónem se rozloučíme!
 • Venku je teplo, vše krásně kvete a děti pojedou na prázdniny. Poznáváme různé dopravní prostředky.

Během školního roku nás čeká také spoustu jiných zábavných aktivit, přijedou k nám pohádky, pojedeme na výlet, podíváme se do divadla, uspořádáme tradiční školkový bazar k týdnu pomoci, oslavíme den rodiny i dětí, atd...


Náš narozeninový Pokustón. V bublině s čepičkou bude v den narozenin daného dítěte jeho fotka, aby si den náležitě užil. Budeme rádi, když narozeniny budeme moct oslavit u jednoho stolu, místo bonbonu si dáme ovoce nebo nějaký muffin, společně si zatančíme, zazpíváme a hlavně přitukneme na zdraví oslavenci, pro kterého bude připravena narozeninová židlička J

Evaluace

K hodnocení nám poslouží tzv. centra aktivit, kdy každý měsíc nachystáme dětem tématické aktivity (předmatematické představy, jemná motorika, věda, oči/ruka, apod...), které se budou týkat probraného tématu. Uvidíme, co si děti zlepšily, zapamatovaly, co je třeba potrénovat. Navíc uvidíme, jak je které dítě aktivní, které si potřebuje víc hrát, které by zas pro změnu chtělo víc zaměstnat, apod...

Celý tento týden si budou děti volit samy, co by chtěly dělat, za každý splněný úkol dostanou razítko ke své značce na připravenou tabulku. Čili mohou sledovat, co jim chybí a co už mají. Centra budou očíslovaná. Tabulka bude u dvěří, čili i rodiče budou mít možnost sledovat, jak to vypadá. Na konci tohoho týdne si s dětmi popovídáme, co je bavilo nejvíc, případně nebavilo. A my uvidíme, co děti potřebují více procvičit apod...

Zpracovaly: pí. uč. Brychtová Jana, Kachtíková Veronika a pí. ředitelka Mgr.Karásková Miroslava