Lištičky

Ve třídě Lištiček se na Vás těší paní učitelky Mirka, Jana a Gizela 

Třídní vzdělávací program školní rok 2021-2022

Český rok s Honzou-lidové tradice a zvyky.

Zpracovaly pí.uč.Brychtová Jana, Mgr.Karásková Miroslava 

,,Hop,hop hej,Honzu zavolej:

Honzo, Honzo pojď sem k nám,

nebuď v koutě smutný sám.

Za ruce se chytíme a dokola se zatočíme."

Honza je zvídavý kluk, není rád sám. Moc se těší na kamarády z Lištiček.
Seznámí je s celou školkou- třída, značky, ostatní pí.učitelky a personál.
Září- poznáme denní režim a pravidla v lištičkové třídě:

1. vodníčkové-šetříme vodu

2. šnečkové- chodíme po školce pomalu

3. kamarádské- pomáháme si

4. pusinkové- hezky spolu mluvíme

5. ručičkové- opatrně zacházíme s hračkami

6. ouškové- nasloucháme a posloucháme

Koncem září nás Honza provede Svatováclavskou poutí a Posvícením.
Říjen- skončilo léto a je podzim. Sbíráme úrodu ze zahrady, pozorujeme počasí.
Honza nás naučí poznávat plodiny a rostliny.
Listopad- barevné listí padá ze stromů, počasí se mění každou chvíli S Honzou půjdeme za zvířátky-budeme je poznávat.
Začátkem listopadu si vzpomeneme na Dušičky- světýlkový den.
Blíží se zima, možná přijede sv. Martin na bílém koni.
Adventní čas si zpříjemníme písničkami, vyráběním a čtením s Honzou:
,,Na Ježíška čekáme, celé tělo zklidníme Zpíváme a povídáme, radosti si užíváme."
Prosinec- končí podzim, začíná zima. Co si oblékáme- názvy jednotlivých částí oblečení.
Honza nám představí sv.Barborku-zdali nám vykvetou větvičky třešní na Vánoce, sv .Mikuláše-probouzí se peklo, čerti vstávají . Přijde Mikuláš? Možná. Sotva se čerti vrátí do pekla, je tu sv.Lucie-,,Honza o ní všechno ví, příběh o ní vypráví."
Už je to tady-Štědrý den: vyzdobíme si třídu s Honzou, vyrobíme dárky a zazpíváme si koledy.
Možná přijde Ježíšek do školky.
Leden- přivítáme Nový rok: vzpomeneme si, co jsme dostali za dárky, koho jsme navštívili.
S Honzou počkáme na Tři krále.
Únor- sportujeme, staráme se o své zdraví. Honza nás seznámí se zimními zvířátky.
Hurá, máme karneval.,Pojďte všichni dál, je tu karneval".
Březen-Masopust tu je-průvod masek putuje.S Honzou si to užijeme a společně zimu-Morenu vyženeme. Těšíme se na jaro-kvetou kytky, stromy, zvířátka- mláďata se rodí.
Duben- čeká nás ,,Pašijový týden"- každý den se jmenuje jinak. Honza nám to bude vyprávět.
A jsou tu Velikonoce- svátky jara. Budeme zdobit vejce, vysazovat trávu s Honzou přivítáme jaro. Na konci dubna přiletí čarodějnice.
Květen-užíváme si sluníčka. Maminky a celá rodina mají svátek. Honza nám pomůže vyrobit dárky.
Červen- poslední tradice ve školním roce je Svatojánská noc-abychom byli zdraví, poznáváme bylinky, vaříme si zdravé čaje. Užíváme si sluníčka.
S Honzou se rozloučíme a vyrážíme na prázdniny.
,,S Honzou jsme si užili, tradice a zvyky poznali."