Žabičky

Třídní vzdělávací plán

školní rok 2018/2019
"S MALÝM PRINCEM POZNÁVÁME SVĚT ANEB "JAK TO CHODÍ NA SVĚTĚ I NA JINÉ PLANETĚ" 


Zpracovaly: Eva Doubravová, Mgr. Lucie Severinová


Jednoho dne se ocitne na naší Zeměkouli na Sahaře a setkává se zde s pilotem (autorem knihy), s liškou aj. Povídají si o dobru a zlu, přátelství a odpovědnosti. Poselství této knihy využijeme v průběhu celého školního roku, abychom posilovali v dětech pocit sounáležitosti, přátelství, společné radosti z úspěchu, dodržování pravidel a rozvíjeli pocit zodpovědnosti.

Malý princ nezná spoustu věcí na naší planetě. Společně s dětmi mu pomůžeme poznávat, jak to chodí na Zemi. Každý den se budeme scházet v komunitním kruhu kolem hvězdy, kterou "rozsvítíme" (posvítíme na ni baterkou) a odkryjeme obrázek, aby se děti dozvěděly, o čem si budeme povídat, co je čeká.

Po dokončení daného IB (integrovaného bloku) nalepíme hvězdičku s obrázkem symbolizujícím dané téma na kosmický šál malého prince, který bude na okně třídy. Na konci školního roku bude celý šál zaplněný. Malý princ, stejně jako děti, si bude odnášet znalosti a zážitky z celého školního roku na svou planetu.

S liškou se malý princ setkal u jabloně. To využijeme při procházení čtyřmi ročními obdobími. Koruna stromu, kterou s dětmi vytvoříme, bude rozdělena na čtyři části podle ročních obdobích. Do jednotlivých částí budeme lepit názvy IB, které právě probíhají. Do části: Podzim - budeme lepit červená (zralá) jablka.


Zima - sněhové vločky

Jaro - květy

Léto - malá zelená (ještě nezralá) jablka


Jabloň s názvy IB bude k dispozici rodičům v chodbě na okně.

Malý princ se také společně s dětmi bude seznamovat s naší "modrou planetou", důležitou součástí života na ní - vodou a jejími vlastnostmi, ekosystémem. Seznámíme je s kontinenty i jejich obyvateli.

Malý princ děti poučí, jakým způsobem pečuje o svou planetu on (vymetá sopky, vykopává baobaby, aby jejich kořeny planetu neroztrhly, pečuje o svou růži). Tím vyzdvihneme, proč by lidé měli pečovat o Zemi a jakým způsobem (třídění odpadu aj.) se podílet na ochraně životního prostředí (enviromentální, ekologická výchova).

Při celoročním poznávání naší Země i vesmíru budeme kromě vhodných didaktických pomůcek a obrázků využívat i knihy, encyklopedie, časopisy, vycházky, poznávací výlety, exkurze, návštěvu planetária, muzikálu i letiště. Na základě toho budeme aplikovat formu prožitkového učení.