Žabičky

Třídní vzdělávací program

2019/2020

"Cirkus bude každý měsíc, každé roční období, klaun Kostička už se těší, čím nás klobouk překvapí."


Zpracovaly: Eva Doubravová, Mgr. Lucie SeverinováÚvod

Děti se prostřednictvím klauna Kostičky, jeho 12-ti kouzelných klobouků a jeho zážitků při s cestování cirkusem v průběhu roku seznámí se čtyřmi ročními obdobími, jejich proměnami a zákonitostmi. Budou poznávat, co je charakteristické pro jednotlivé měsíce v roce, co se děje v době jejich vlády v přírodě, ale také jaké významné události, svátky a lidové tradice proběhnou. Klobouky budou rozlišené barvou typickou pro jednotlivá roční období a odlišené znakem pro každý měsíc.

Kromě toho, že celý rok budeme používat maňáska klauna Kostičky, bude také zobrazený v chodbě na okně s velkým kloboukem a plakátem se vstupenkami do cirkusu. Každý měsíc mu budeme s dětmi měnit příslušný klobouk se správnou barvou a znakem pro daný měsíc. I vstupenky do cirkusu budou v barevném rozlišení. Na vstupence se rodiče dozví, jaká témata (integrované bloky) s dětmi právě probíráme, kdy začínají a končí.

Na konci každého měsíce vyměníme klaunovi klobouk za nový (aktuální) a ten starý pověsíme do cirkusu na okně třídy. Děti i rodiče tak budou mít přehled, s čím jsme se v jednotlivých měsících seznámili. Klaun Kostička i jeho kouzelné klobouky nás budou provázet i v komunitním kruhu, kde budou mít své místo uprostřed obruče s barevnými míčky, která symbolizuje celý rok (ohniště dvanácti měsíčků).

Svolávání do komunitního kruhu:

Hopsa hejsa dokola

Kostička nás zavolá.

Každý měsíc tento rok

vyměňuje svůj klobouk.

Ten nám také napoví,

že se střídá roční období.

Jaro, léto, podzim, zima

v cirkuse je vždycky prima!


Děti se rovněž seznámí s atmosférou cirkusového prostředí i s tím, jak jednotliví členové cirkusu (artisté, žongléři, hudebníci aj.) na sebe musí spoléhat, být zodpovědní a táhnout tzv. "za jeden provaz", aby celek fungoval a všichni byli schopni zvládnout náročné představení. To si vyzkoušíme i v naší třídě Žabiček tím, že budeme v dětech pěstovat pocit sounáležitosti, přátelství, rozvíjet vzájemnou spolupráci a pomoc, dbát na dodržování třídních pravidel a tím podporovat zodpovědnost za chování nejen k sobě, ale i k životnímu prostředí. Zároveň budeme klást důraz na prožitkové učení a radovat se ze společného úspěchu i z úspěchu jednotlivce.

Při celoročním působení a plnění TVP budeme kromě vhodných didaktických pomůcek a obrázků využívat i knihy, encyklopedie, časopisy, vycházky, poznávací výlety či exkurze. Velkým překvapením bude šapitó na velké zahradě naší MŠ.