Žabičky

Třídní vzdělávací program 2020/2021

"KLAUN KOSTIČKA S ČÁRYFUKEM PROVEDOU NÁS CELÝM ROKEM."

Zpracovaly: Eva Doubravová, Mgr. Lucie Severinová

Děti se prostřednictvím klauna Kostičky a jeho pomocníka kouzelníka Čáryfuka a jejich kouzelných předmětů (klobouk a hůlka) v průběhu roku seznámí se čtyřmi ročními obdobími, jejich proměnami a zákonitostmi. Budou poznávat, co je charakteristické pro jednotlivé měsíce v roce, co se děje v době jejich vlády v přírodě, ale také jaké významné události, svátky a lidové tradice proběhnou. Klobouky a hůlky budou rozlišené barvou typickou pro jednotlivá roční období a odlišené znakem pro každý měsíc.

Kromě toho, že celý rok budeme používat maňáska klauna Kostičky, bude také zobrazený v chodbě na okně s velkým kloboukem a plakátem se vstupenkami do cirkusu. Každý měsíc mu budeme s dětmi měnit příslušný klobouk se správnou barvou a znakem pro daný měsíc. I vstupenky do cirkusu budou v barevném rozlišení. Na vstupence se rodiče dozví, jaká témata (integrované bloky) s dětmi právě probíráme, kdy začínají a končí. Také kouzelná hůlka, kterou drží "přihlašovací" Čáryfuk na vstupních dveřích do třídy bude měnit svou barvu dle ročního období.

Na konci každého měsíce vyměníme klaunovi klobouk za nový (aktuální) a ten starý pověsíme do šapitó na okně třídy. Děti i rodiče tak budou mít přehled, s čím jsme se v jednotlivých měsících seznámili. Klaun Kostička, Čáryfuk a jejich kouzelné předměty (klobouk, hůlka, pastelka, brýle, prsten, sluchátko aj.) nás budou provázet v komunitním kruhu, kde budou mít své místo uprostřed čarovného ubrusu.

Svolávání do komunitního kruhu:

"Hopsa hejsa dokola

Kostička nás zavolá.

Každý měsíc tento rok

vyměňuje svůj klobouk.

Čáryfuk mu pomůže,

kouzlit totiž dokáže.

Jeho hůlka kouzelná,

mnoho ví a hodně zná.

Barva se jí promění,

v každém ročním období.

Jaro, léto, podzim, zima

kouzlit není žádná dřina!"

Děti se rovněž seznámí s atmosférou cirkusového prostředí i s tím, jak jednotliví členové cirkusu (artisté, žongléři, hudebníci aj.) na sebe musí spoléhat, být zodpovědní a táhnout tzv. "za jeden provaz", aby celek fungoval a všichni byli schopni zvládnout náročné představení. To si vyzkoušíme i v naší třídě Žabiček tím, že budeme v dětech pěstovat pocit sounáležitosti, přátelství, rozvíjet vzájemnou spolupráci a pomoc, dbát na dodržování třídních pravidel a tím podporovat zodpovědnost za chování nejen k sobě, ale i k životnímu prostředí. Zároveň budeme klást důraz na prožitkové učení a radovat se ze společného úspěchu i z úspěchu jednotlivce.

Vzhledem k současné situaci ohledně šíření koronaviru se tento rok zaměříme na důsledné dodržování hygienických návyků a s tím souvisejících správných postupů. Hravou a nenásilnou formou (např. při písni s pohybem "Mýdlo" Míša Růžičková, říkadla...) přispějeme k jejich upevňování.

Při celoročním působení a plnění TVP budeme kromě vhodných didaktických pomůcek a obrázků využívat především tematickou knihu "Kouzelné pastelky" (autor: Marcela Kotová), encyklopedie, časopisy, a jestliže situace dovolí také vycházky, poznávací výlety či exkurze. Velkým překvapením bude šapitó na zahradě naší MŠ.