Žabičky

Ve třídě Žabiček se na Vás těší paní učitelky Eva, Boženka a Andy

Třídní vzdělávací program 2021/2022

PO STOPÁCH ČESKÉHO LVA, ANEB

"CELÝ ROK TA ČESKÁ NEJ ... S ČESKÝM LVEM SI UŽÍVEJ"

Děti se prostřednictvím plyšové postavičky českého lva budou hravou, nenásilnou formou seznamovat s naší vlastí, Českou republikou.

Náš kamarád, lvíček Čestmír, se totiž v České republice narodil. Je to jeho domov. Rád poznává vše nové, je tedy odvážný a zvídavý. Bude naším průvodcem. Jeho stopy nás zavedou nejen za krásnými, významnými a historickými místy v České republice, ale projdou i čtyřmi ročními obdobími a jejich zákonitostmi.

  • podzim- červené stopy
  • zima - modré stopy
  • jaro - zelené stopy
  • léto - žluté stopy

Děti se budou seznamovat také se státními symboly a atributy (velký a malý státní znak, státní vlajka, prezidentská standarta, státní pečeť, státní hymna, státní barvy, strom - lípa), hlavním městem Prahou (s knihou Anička ve městě), korunovačními klenoty, českými pověstmi (Bruncvík a lev, aj.) i objevovat česká nej ... s využitím tematických časopisů Pastelka a jiných zdrojů.

Budeme tak přirozeně probouzet dětskou zvídavost a radost z objevování, rozvíjet citový vztah k domovu i kamarádům, budovat pocit sounáležitosti, přátelství, radosti za společného úspěchu. Zároveň rozvíjet pocit zodpovědnosti při dodržování společenských i třídních pravidel. Vyzdvihneme také význam péče a ochrany životního prostředí. Budeme přemýšlet, čím můžeme přispět, aby se nám tady dobře žilo (environmentální a ekologická výchova).

Náš lvíček Čestmír bude mít své místo u magnetické tabule s didaktickými obrázky k aktuálním tématům. Celý školní rok zde bude i mapa České republiky, kde mohou děti společně s paní učitelkou vyhledávat zajímavá místa.

Čestmír nám bude dělat společnost i v komunitním kruhu, kam se budeme každý den svolávat písní "Hopsa, hejsa dokola:
"Hopsa, hejsa dokola,
český lev nás zavolá.
Každá ŽABKA přeci chce,
poznat české tradice.
Jaro, léto, podzim, zima,
barvu stopy lev si střídá.
Také barvu koruny
na hlavě si promění."

Kromě toho bude lev s korunou na hlavě a s pergamenem zobrazený také v chodbě na okně, kde se rodiče dozví, jaká témata (integrované bloky) právě probíráme, kdy začínají a končí. Korunu budeme lvovi vyměňovat podle barvy ročního období, které právě vládne.

Nedílnou součástí projektu bude i seznámení s některými českými tradicemi a lidovými zvyky při aktivní účasti dětí a seznámení s knihou "Český rok". Budeme zpívat a poslouchat české lidové písně, pracovat s písní "Co je české, to je hezké" (text jako příloha), číst české pohádky a vnímat pestrost české řeči. Seznámíme se s některými autory, ilustrátory, také s díly českých umělců nebo skladatelů. V plánu máme například poslech ukázky z cyklu "Má vlast" Bedřicha Smetany.

Naším záměrem je zprostředkovat českou kulturu a tradice i našim kamarádům s odlišným mateřským jazykem.

Při celoročním putování po České republice budeme kromě vhodných didaktických pomůcek a obrázků využívat knihy, encyklopedie, časopisy, internetové zdroje aj. Pravidelně plánovat vycházky, poznávací výlety, divadla a akce v MŠ spojené s českými tradicemi. Na základě toho chceme vhodně aplikovat formu prožitkového učení. Odstartujeme ho výletem do Čechovy stodoly a History parku Ledčice.

O plánovaných akcích budeme pravidelně informovat rodiče v aplikaci Twigsee a na nástěnkách.,

Těšíme se na příjemně prožitý školní rok a na vzájemnou spolupráci.