Hygienická opatření 

V souvislosti s výskytem koronaviru v ČR škola zvýšila desinfekční opatření v prostorách školy.

Dítě s podezřením na respirační onemocnění nebude do MŠ přijato !!!