Motýlci

Třídní vzdělávací program školní rok 2020 - 2021

"Letem světem v klobouku kouzelníka Pokustona 

aneb s Bobem a Bobkem objevujeme svět"

Zpracovaly: Bc.Tereza Růžková, Iva Pohořalá

Třídní motto

"Ve třídě jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi. Budeme si spolu hrát, zpívat, kreslit, tancovat..."

Hlavní záměr TVP

V rámci hlavního celoročního tématu naší MŠ s názvem "S kouzelníkem pod šapitó", jsme se rozhodli pro tento školní rok vybrat jako motivační postavy TVP králíky z klobouku kouzelníka Pokustona - Boba a Bobka. S nimi prožijeme společně celý rok. Na konci nás čeká velké cirkusové vystoupení (pokud tomu situace dovolí)!! J

Rodiče budou o veškerých aktivitách a aktuálních tématech informováni skrz klobouk kouzelníka Pokustona, který bude umístěn v šatně na informační nástěnce.

Prostřednictvím maňásků Boba a Bobka s kloboukem kouzelníka Pokustona se děti v průběhu roku seznámí se čtyřmi ročními obdobími, významnými svátky, lidovými tradicemi a dalšími pro děti zajímavými tématy. Nenásilně se budeme snažit zapojit všechny děti do každodenních činností v MŠ. Chceme učit děti vést k samostatnosti, vzájemné pomoci, úctě a péči o jiného živého tvora - o naše třídní kamarády africké šneky.

Hlavním cílem je PROVÉST DĚTI ÚSPĚŠNĚ ODBODÍM ADAPTACE v mateřské škole. Vytvářením pozitivních vazeb mezi učitelkami a dětmi, získáváním nových kamarádů a příjemných společných zážitků. Po základní adaptaci dětí, je naším cílem probouzet v dětech přirozenou touhu po získávání poznatků a vědomostí z různých oblastí lidského života, osvojení si základních společenských hodnot, získání schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Všechny činnosti by měly být vyvážené, s pravidly a pokud možno formou HRY, což je nepřirozenější aktivita dětí předškolního věku.

Realizace TVP

Každé ráno se děti po příchodu přihlašují pomocí nalepení své fotografie na klobouk kouzelníka Pokustona umístěného na dveřích do třídy. Děti, které odpočívají, si zároveň označí svoji značku na tabuli, která slouží jako přehled pro přípravu postýlek.

Po ranní svačince se s dětmi přivítáme v komunitním kruhu, kde se společně pozdravíme říkankou doprovázenou pohybem:

"Dobré ráno, dobrý den, dneska máme prima (nějaký tematický) den, dobré ráno, dobrý den, spolu si ho užijem!"

Po ranním pozdravení nás přivítají maňásci Boba a Bobka, kteří nás seznámí s novým tématem a následující činností.

Pokud nám situace dovolí (COVID-19), chtěli bychom v letošním roce zavést cestování s našimi třídními maňásky Bobem a Bobkem. Každý víkend v druhé půlce školního roku, by si maňásky odneslo jedno dítě domu, staralo by se o ně, pořídilo by si s nimi fotografii a poté by se svými rodiči zapsalo (namalovalo) víkendové dobrodružství Boba a Bobka do třídní kroniky, ke kterému by se nalepila i pořízená fotografie.

Třídní pravidla

Třídní pravidla máme v letošním roce sepsaná do duhových balonků, jelikož cirkus je plný barev a radosti. Pravidla jsou doplněná o obrázky, aby bylo pro děti jednodušší poznat, o jaké pravidlo se jedná. Tištěná třídní pravidla jsou doplněná i plyšovými maňásky, se kterými se budeme seznamovat v rámci prvních 14 dní v MŠ.

  • ZVONEČKOVÉ

Ráno se přivítáme, odpoledne se rozloučíme

Na znamení přiběhnu (zvonek, zavolání jména, motýlků)

O odchodu ze třídy řeknu paní učitelce (WC, šatna)

Počkám na kamarády - na lavičce (umývárna), u dveří (jídelna)

  • SLUNÍČKOVÉ

Jsme kamarádi, kteří si spolu hrají, povídají, pomáhají si a neubližují si

Chováme se tak, abychom se do školky těšili a bylo nám tu spolu hezky

Co sám nemám rád, nedělám ostatním

O společné hračky se dělíme, požádám, poprosím a poděkuji

  • SKŘÍTKOVSKÉ

Ve třídě, v jídelně i na zahradě po sobě uklízíme, abychom to tu měli hezké

Staráme se o své věci i hračky, uklízíme je na svá místa

Pokud hračku náhodou rozbiji nebo ji rozbitou najdu, hned ji předám paní učitelce

  • VYKŘIČNÍKOVÉ

Na zahradě ani na vycházce nezvedám nic nebezpečného (střepy, stříkačky...)

Nemluvím s nikým cizím - okamžitě zavolám paní učitelku

  • ŽELVIČKOVÉ

Chodíme pomalu - chodba, umývárna, šatna...

Ve třídě, pokud necvičíme, se nehoníme a neběháme

Jsme ohleduplní k menším dětem (při cvičení, pohybových hrách)

Integrované bloky (témata, projekty) budou vycházet z ročních období, lidových tradic i dění kolem nás. Pomocí nich budeme plnit úkoly z RVP (Rámcového vzdělávacího programu)

Co jsme všechno již prožili, mohou rodiče i děti sledovat před naší třídou v barevně rozdělené duze, kam po každém prožitém ročním období budeme lepit fotografie, téma a příslušné písničky, básničky, hry se budou objevovat v kouzelném klobouku v šatně. 

Při naší práci se snažíme řídit tímto citátem:

"Nejlepší učitel je takový, který vám pomůže udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za vás" (R. Fisher)

Integrované bloky - témata: