Motýlci

Ve třídě Motýlků se na Vás těší paní učitelky Iva, Verča, Kamila a paní asistentka Dana 

Třídní vzdělávací program školní rok 2021 - 2022

" S Lvíčkem Flíčkem poznáváme nejen českou zem"

Zpracovala: Iva Pohořalá 

Motto: "Ve třídě jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi. S Flíčkem si tu budem hrát, zpívat, kreslit, tancovat..."

Hlavní záměr TVP

V rámci hlavního celoročního tématu celé MŠ " Po stopách českého lva" jsme si vybrali jako motivační postavičku (maskota) TVP maňáska lva, jakožto symbol české státnosti a s dětmi jsme mu vybrali jméno Flíček.

Prožijeme s ním společně celý rok, seznámí nás nejen s celou naší zemí, s její historií, s významnými památkami i osobnostmi naší české historie. Provede nás i starými pověstmi českými. Nedílnou součástí našeho putování bude také seznámení a společné prožívání nejvýznamnějších svátků, lidových tradic a zvyků. Třeba nás bude čekat i královská korunovace- uvidíme...

Hlavním záměrem je vytvoření vhodného, podnětného a obsahově bohatého prostředí, jenž prostřednictvím hry, fantazie a tvořivosti podnítí dětský zájem o ovládání dovedností, získávání zkušeností a rozvíjení schopností porozumět sobě, kamarádům i světu, který ho obklopuje. Nenásilně se budeme snažit zapojit děti do každodenních činností v MŠ. Chceme je vést k samostatnosti, vzájemné pomoci, úctě. Bereme každé dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. Pro všechny děti jsou nejdůležitějšími jejich rodiče. Proto bude naší snahou, pomocí společných akcí, vtáhnout do dění ve třídě i je. Snad nám to epidem. situace letos aspoň trochu dovolí. Společně strávené příjemné chvíle budou odměnou pro všechny.

Hlavním cílem je PROVÉST DĚTI ÚSPĚŠNĚ ODBODÍM ADAPTACE v mateřské škole. Vytvářením pozitivních vazeb mezi učitelkami a dětmi, získáváním nových kamarádů a příjemných společných zážitků. Po základní adaptaci dětí, je naším cílem probouzet v dětech přirozenou touhu po získávání poznatků a vědomostí z různých oblastí lidského života, osvojení si základních společenských hodnot, získání schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Všechny činnosti by měly být vyvážené, s pravidly a pokud možno formou HRY, což je nepřirozenější aktivita dětí předškolního věku.

Realizace TVP

Integrované bloky (témata, projekty) budou vycházet z ročních období, lidových tradic i dění kolem nás. Pomocí nich budeme plnit úkoly z RVP (Rámcového vzdělávacího programu)

Lvíček bude pro děti průvodcem každodenního běžného i svátečního života. Provede nás ročními obdobími s jejich symboly, svátky lidovými zvyky a obyčeji. Seznámí nás i s postavami z našich pověstí i pohádek.

Lvíček bude držet erb. Erb je už od minulosti symbolem zemí, měst i rodů. Bude se objevovat v různých podobách v barevném rozlišení ročních období.

Každé ráno se děti po příchodu přihlašují do erbu na dveřích pomocí svých značek- tento způsob se nám už dávno dobře osvědčil, neboť jak děti, tak i my máme přehled, kdo jde v kolik domů a předcházíme tak případným zmatkům či slzičkám J. Před třídou budou vzpomínkové erby (dle ročních období), kam budeme přidávat fotky z každodenního dění . V šatně na info nástěnce bude zase lev s erbem informovat rodiče o aktuálním tématu, o písničkách, básničkách, hrách, které se děti právě učí.

Po ranní svačince se scházíme v komunitním kruhu, kde se společně vítáme říkankou doprovázenou pohybem:

"Dobré ráno, dobrý den, dneska máme príma (nějaký tematický) den,

Dobré ráno, dobrý den, s Flíčkem si ho užijem!"

Po ranním pozdravení nás lvíček seznámí s novým tématem a následující činností.

Pokud to situace dovolí (coid19), chtěli bychom zavést i cestování s Lvíčkem Flíčkem po Čechách. Každý víkend by si lvíčka odneslo jedno dítě domu, staralo by se o něj, pořídilo si s ním fotografii a poté s rodiči zapsalo (nebo namalovalo) víkendové dobrodružství do třídní kroniky. Uvažujeme i o mapě, kam by se označovalo, kde lvíček byl.

Při naší práci se snažíme řídit tímto citátem: "Nejlepší učitel je takový, který vám pomůže udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za vás" (R. Fisher)

Třídní pravidla

Opět budeme dodržovat i třídní pravidla. Aby se dětem dobře připomínala, máme je ve formě velikých plyšáků!

SKŘÍTKOVSKÉ (skřítek)

 • Ve třídě, v jídelně i na zahradě po sobě uklízíme, abychom to tu měli hezké...
 • Staráme se o své věci i hračky, uklízíme je na svá místa...
 • Pokud hračku náhodou rozbiji, nebo ji rozbitou najdu, hned ji předám paní učitelce a pokusíme se jí opravit...
 • Hračky z domova mají své místo a nenosím je ven...

SLUNÍČKOVÉ (sluníčko) ·

 • Jsme kamarádi, kteří si spolu hrají, povídají, pomáhají si a neubližují si...
 • Chováme se tak, abychom se do školky těšili a bylo nám tu spolu dobře...
 • Co sám nemám rád, nedělám ostatním...
 • O společné hračky se dělíme, požádám, poprosím...

ZVONEČKOVÉ (zvoneček s rolničkou)

 • Ráno se přivítáme, odpoledne se rozloučíme...
 • Na znamení přiběhnu (zvonek, zavolání - svého jména, motýlků)
 • O odchodu ze třídy řeknu paní učitelce (WC, šatna)...
 • Počkám na kamarády (na lavičce - umyvárna), u dveří (jídelna)

VYKŘIČNÍKOVÉ (vykřičník s kapsičkou)

 • Na zahradě ani na vycházce nezvedám nic nebezpečného (střepy, stříkačky...)
 • Nemluvím s nikým cizím - okamžitě zavolám paní učitelku...

ŽELVIČKOVÉ (želvička)

 • Chodíme pomalu (chodba, umyvárna, šatna...)...
 • Ve třídě, pokud necvičíme, se nehoníme a neběháme...

Integrované bloky - témata: Orientační, budeme vycházet z aktuální situace