Motýlci

Třídní vzdělávací program

školní rok 2018-2019

"S Ušounem Rušounem v raketě, budeme létat ve Vesmíru i po naší planetě"

Zpracovaly: Veronika Kachtíková, Iva Pohořalá

Motto

"Ve třídě jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi.

Budeme si spolu hrát, zpívat, kreslit, tancovat..."

Hlavní záměr TVP

Jelikož se celá naše školka přeměnila na Vesmírnou školku, vybraly jsme si pro tento rok jako ústřední postavu našeho TVP postavičku z rádia Junior "Ušouna Rušouna". S ním budeme zažívat spoustu dobrodružství, učit se, zpívat, povídat si a hrát spoustu her.

Celý rok budeme spolupracovat právě s rádiem Junior, které nám ve tvoření našeho TVP pomohou.

Ušoun je takové milé, přátelské rozhlasové strašidlo. Je to malý uličník, který tuze rád tropí různé hlouposti a neplechy. Rád zlobí a dělá různé vylomeniny, ale uvnitř je to dobrák a věrný kamarád. Má obrovské anténové uši, kterými může přijímat vesmírné signály.

Samozřejmě nezapomínáme na TVP z minulého roku, kdy nás doprovázel Šneček Palmác. Ve třídě jsme si nechali jeho kamarády Africké šneky, o které se spolu s Ušounem Rušounem budeme starat.

Chceme děti vést k samostatnosti, vzájemné pomoci, úctě a péči o jiného živého tvorečka. Nenásilně se budeme snažit zapojit děti do každodenních činností v MŠ. Bereme každé dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. Pro všechny děti jsou nejdůležitějšími jejich rodiče. Proto bude naší snahou, pomocí Ušounových otázek a společných akcí, vtáhnout do dění ve třídě i je. Společně strávené příjemné chvíle snad budou odměnou pro všechny.


Realizace TVP

Každé ráno se budeme vítat kolem našeho Vesmírného koberce s pomocí říkanky, ve které si určíme, jaký nás zrovna čeká den, kam se vydáme, jaké dobrodružství nás čeká:

"Dobré ráno, dobrý den, dneska máme (nějaký) den,

Dobré ráno, dobrý den, s Ušounem si užijem!"


Při řízené činnosti nám budou ku pomoci Ušounovi nasazovací uši, které budou sloužit k respektování ouškového a pusinkového pravidla (kdo bude mít uši, může mluvit, ostatní poslouchají)

Ušoun se nám bude pokoušet dát to nejcennější - přátelství + nás toho spoustu naučí. Děti si budou během řízené činnosti moct vytáhnout z jeho rakety informace, které nám chce předat a my se o nich budeme učit, hrát spoustu her, zpívat, vytvářet, apod... (dle ročního období).

Na dveřích ve třídě je přilepena veliká raketa, do které se budou každé ráno děti přihlašovat (svými fotkami na magnetu). Díky raketě budeme mít denně přehled, kdo je ve školce, kdo půjde po obědě nebo bude odpočívat. Chtěly bychom v dětech vzbudit pocit, že i v naší třídě u Motýlků jsou v bezpečí a že jsme tu jedna velká rodina.


"Pojďte všechny děti sem, dokola si sesednem - Vzájemně se uchopíme, společně se pozdravíme, v raketě svět objevíme....připraviiit, pozoooor, start! (pohyb a zvuk rakety)"


Ušoun Rušoun nás seznámí i s jeho vesmírnými pravidly, která se budou dětem postupně za pomocí situací, scének a svého těla představovat:

RUČIČKOVÉ

 • Ve třídě, v jídelně i na zahradě po sobě uklízíme, abychom to tu měli hezké...
 • Staráme se o své věci i hračky, uklízíme je na svá místa...
 • Pokud hračku náhodou rozbiji, nebo ji rozbitou najdu, hned ji předám paní učitelce a pokusíme se jí opravit...
 • Hračky z domova mají své místo a nenosím je ven...

SRDÍČKOVÉ

 • Jsme kamarádi, kteří si spolu hrají, povídají, pomáhají si a neubližují si...
 • Chováme se tak, abychom se do školky těšili a bylo nám tu spolu dobře...
 • Co sám nemám rád, nedělám ostatním...
 • O společné hračky se dělíme, požádám, poprosím...

OUŠKOVÉ/ PUSINKOVÉ

 • Ráno se přivítáme, odpoledne se rozloučíme...
 • Na znamení přiběhnu (zvonek, zavolání - svého jména, motýlků)
 • O odchodu ze třídy řeknu paní učitelce (WC, šatna)...
 • Počkám na kamarády (na lavičce - umyvárna), u dveří (jídelna)

ANTÉNKOVÉ

 • Na zahradě ani na vycházce nezvedám nic nebezpečného (střepy, stříkačky...)
 • Nemluvím s nikým cizím - okamžitě zavolám paní učitelku...

NOŽIČKOVÉ

 • Chodíme pomalu (chodba, umyvárna, šatna...)...
 • Ve třídě, pokud necvičíme, se nehoníme a neběháme...

Integrované bloky (témata, projekty) budou vycházet z ročních období, lidových tradic i dění kolem nás. Pomocí nich budeme plnit úkoly z RVP (Rámcového vzdělávacího programu).

Pro rodiče je na zdi před třídou připravené VZPOMÍNKONÁRIUM, kde budou na planetách pojmenovaných dle ročního období přibývat fotografie z různých akcí a dění ve třídě.

Při naší práci se snažíme řídit tímto citátem:

"Nejlepší učitel je takový, který vám pomůže udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za vás" (R. Fisher)

PODĚKOVÁNÍ

TÝDEN POMOCI

Milí rodiče, milé děti,

chceme Vám MOC PODĚKOVAT za Vaše
finanční příspěvky, díky kterým jsme společně mohli pomoci těm, kteří to potřebují!

Také děkujeme za motivaci dětí, se kterou jste nám pomohli a také za Vaše každodenní úsměvy, se kterými jste se zapojili do všeho, co jsme nachystaly! :-)

Máme z toho všeho VELIKOU radost!! Jste skvělí. Vy i Vaše děti - neboť vzdát se něčeho, co mají rády, je pro tak malé děti hodně těžké. Vážíme si toho!

Verča a Iva 


"Skutečné dárky" na které jsme přispěli a jejich počet (certifikáty) :