Motýlci

Třídní vzdělávací program

školní rok 2019 - 2020

"1, 2, 3, 4, 5, na turné my chceme jet. V cirkuse se pobavíme, s Lucinkou svět objevíme! "

Zpracovaly: Veronika Kachtíková, Iva Pohořalá


Motto

"Ve třídě jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi.

Budeme si spolu hrát, zpívat, kreslit, tancovat..."


Hlavní záměr TVP

Protože sehlavní téma celé naší MŠ nazývá "Pod šapitó", rozhodli jsme se pro tento rok vybrat jako motivační postavičku TVP holčičku Lucinku. Inspirovali jsme se z knížky "Anička a cirkus", kde se Anička stejně jako my seznamuje s cirkusovým prostředím, s novými kamarády a mnohému se také přiučí. Na konci nás společně čeká velké vystoupení!! J

Jako maňásek nám slouží panenka, která vypadá podobně jako Anička na obalu knihy, mluví a zpívá jednoduché písně, čili si s ní děti mohou i zazpívat. A jelikož se představuje jako Lucinka, tak jsme si ji holčičku z knížky přejmenovali J

Mimo cirkusové řádění a učení chcemeděti vést k samostatnosti, vzájemné pomoci, úctě a péči o jiného živého tvorečka - neboť sice náš cirkus není zaměřený na zvířata ale artisty, tak se i tak musíme starat o naše třídní kamarády - africké šneky J

Nenásilně se budeme snažit zapojit děti do každodenních činností v MŠ. Bereme každé dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. Pro všechny děti jsou nejdůležitějšími jejich rodiče. Proto bude naší snahou, pomocí Lucinčiných otázek a společných akcí, vtáhnout do dění ve třídě i je. Společně strávené příjemné chvíle snad budou odměnou pro všechny.


Realizace TVP

Každé ráno se děti po příchodu přihlašují pomocí svých fotek na dveře - letos je tam Lucinka, která žongluje s míčky. Děti, které jdou po odpoledním odpočívání se přihlašují do míčků a děti jdoucí po obědě si dávají fotku do papírového košíku vedle Lucinky. Tento způsob se nám už dávno dobře osvědčil, neboť jak děti, tak i my máme přehled, kdo jde v kolik domů a předcházíme tak případným zmatkům či slzičkám J.

Po ranní svačince se scházíme v komunitním kruhu, kde se společně vítáme říkankou s pohybem:

"Dobré ráno, dobrý den,

Dneska máme príma (nějaký tématický) den,

Dobré ráno, dobrý den,

Spolu (s Lucinkou) si užijem!"


Třídní pravidla

Lucinka má na svých šatičkách přišité knoflíčky, aby ji denně připomínaly, na co si má dávat pozor J. Každý knoflíček má svoji značku, aby se to dobře pamatovalo. A aby se to dobře pamatovalo i nám, donesla nám je ve formě velikých plyšáků!

SKŘÍTKOVSKÉ (skřítek)

 • Ve třídě, v jídelně i na zahradě po sobě uklízíme, abychom to tu měli hezké...
 • Staráme se o své věci i hračky, uklízíme je na svá místa...
 • Pokud hračku náhodou rozbiji, nebo ji rozbitou najdu, hned ji předám paní učitelce a pokusíme se jí opravit...
 • Hračky z domova mají své místo a nenosím je ven...

SLUNÍČKOVÉ (sluníčko) ·

 • Jsme kamarádi, kteří si spolu hrají, povídají, pomáhají si a neubližují si...
 • Chováme se tak, abychom se do školky těšili a bylo nám tu spolu dobře...
 • Co sám nemám rád, nedělám ostatním...
 • O společné hračky se dělíme, požádám, poprosím...

ZVONEČKOVÉ (zvoneček s rolničkou)

 • Ráno se přivítáme, odpoledne se rozloučíme...
 • Na znamení přiběhnu (zvonek, zavolání - svého jména, motýlků)
 • O odchodu ze třídy řeknu paní učitelce (WC, šatna)...
 • Počkám na kamarády (na lavičce - umyvárna), u dveří (jídelna)

VYKŘIČNÍKOVÉ (vykřičník s kapsičkou)

 • Na zahradě ani na vycházce nezvedám nic nebezpečného (střepy, stříkačky...)
 • Nemluvím s nikým cizím - okamžitě zavolám paní učitelku...

ŽELVIČKOVÉ (želvička)

 • Chodíme pomalu (chodba, umyvárna, šatna...)...
 • Ve třídě, pokud necvičíme, se nehoníme a neběháme...

Integrované bloky (témata, projekty) budou vycházet z ročních období, lidových tradic i dění kolem nás. Pomocí nich budeme plnit úkoly z RVP (Rámcového vzdělávacího programu)

Co jsme všechno již prožili, mohou rodiče i děti sledovat před naší třídou v barevně rozdělených maringotkách, kam po každém prožitém ročním období budeme lepit fotografie :)


Při naší práci se snažíme řídit tímto citátem:

"Nejlepší učitel je takový, který vám pomůže udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za vás" (R. Fisher)

PODĚKOVÁNÍ

TÝDEN POMOCI

Milí rodiče, milé děti,

chceme Vám MOC PODĚKOVAT za Vaše
finanční příspěvky, díky kterým jsme společně mohli pomoci těm, kteří to potřebují!

Také děkujeme za motivaci dětí, se kterou jste nám pomohli a také za Vaše každodenní úsměvy, se kterými jste se zapojili do všeho, co jsme nachystaly! :-)

Máme z toho všeho VELIKOU radost!! Jste skvělí. Vy i Vaše děti - neboť vzdát se něčeho, co mají rády, je pro tak malé děti hodně těžké. Vážíme si toho!

Verča a Iva 


"Skutečné dárky" na které jsme přispěli a jejich počet (certifikáty) :