Čarodějnice

Pravidelně každý rok se naše škola přemění na čarodějnou školku, kdy se společně všechny třídy převlečou do masek
a účastní se čarodějného reje, kde společně čarují, učí se létat na koštěti, užívají si havěti, prolézají pavoučí sítí, tančí a zpívají, společně juchají. Vše za pomocí soutěží a her. Někdy nám pomáhají studenti ze sousedícího gymnázia Jaroslava Seiferta.