Vzdělávání cizinců

V březnu roku 2018 jsme se nově zapojili do projektu Integrace cizinců na MŠ Praha 9, který spolufinancuje Ministerstvo vnitra ČR.

Po dobu celého roku se děti s odlišným mateřským jazykem jednou týdně za pomoci her, písniček, artikulačních cvičení a jednoduchých říkanek s pohybem učí jazyku českému.

V době prázdnin pro děti připravujeme letní příměstský tábor. 

V létě 2018 se uskutečnil příměstský tábor s tématem  "Z pohádky do pohádky".                 O projektu se můžete dočíst zde: https://www.praha9.cz/sites/default/files/devitka_09_2018_web.pdf   na str. 9: (časopis Devítka) -