Mateřská škola   U Nové školy       "Dětský úsměv"

Školní rok 2022/2023:  "Hezky dětsky, vědecky..."

Vítáme Vás

Prvními krůčky ke vzdělání


V současné době realizuje tyto projekty:

Název: Multikulturní šablony II pro MŠ U Nové školy

Doba realizace: 1.9.2019 - 31.12.2021

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001511

Název: Šablony II pro MŠ U Nové školy


Doba realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015426

Název: Multikulturní šablony III pro MŠ U Nové školy

Doba realizace: 1. 11. 2020 - 28. 2. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001715

Název: Šablony III pro MŠ U Nové školy


Doba realizace: 1.9.2021 - 30.9.2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X0.0/0.0/20_081/0021076 CZ.

Dokumenty

Tato sekce obsahuje dokumenty týkající se dětí v předškolním věku, zápisu do naší školky a mnohé další. A samozřejmě... Jsou i ke stažení.

Třídy

Zajímá-li Vás, jak to vypadá takzvaně "pod pokličkou" našich tříd, pak právě tady naleznete to, co hledáte.

Galerie

Galerie nabízí přehledné sekce fotografií z našich akciček pro děti, včetně kroužků a tvorby dětí. Některé oddíly vyžadují autorizovaný přístup.

Kroužky

Kdo se baví, nezlobí. A tak je tomu i u nás. Dopolední výukové programy a odpolední kroužky jsou přesně tím pravým.