Vítáme Vás

Prvními krůčky ke vzdělání

Název: Šablony II pro MŠ U Nové školy

Doba realizace: 1.9.2020 - 31.8.2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015426

UPOZORNĚNÍ 

Rodiče - vstup do budovy školy pouze v roušce.

V souvislosti s výskytem koronaviru v ČR škola zvýšila desinfekční opatření v prostorách školy. 

Dítě s podezřením na respirační onemocnění nebude do MŠ přijato !!!

Dokumenty

Tato sekce obsahuje dokumenty týkající se dětí v předškolním věku, zápisu do naší školky a mnohé další. A samozřejmě... Jsou i ke stažení.

Třídy

Zajímá-li Vás, jak to vypadá takzvaně "pod pokličkou" našich tříd, pak právě tady naleznete to, co hledáte.

Galerie

Galerie nabízí přehledné sekce fotografií z našich akciček pro děti, včetně kroužků a tvorby dětí. Některé oddíly vyžadují autorizovaný přístup.

Kroužky

Kdo se baví, nezlobí. A tak je tomu i u nás. Dopolední výukové programy a odpolední kroužky jsou přesně tím pravým.