Tanečky

Kroužek vede Lucie Černá, která má dlouholetou praxi jako pedagog na ZUŠ a na soukromé baletní škole. Patnáct let tančila v Národním divadle a ve Státní opeře.

Tanečky jsou zaměřeny především na rozvoj pohybových dovedností, koordinaci, správného držení těla, posílení svalového korzetu a spojení hudby s pohybem. V hodinách se děti mohou těšit např. na taneční variace, taneční hry a nácvik základních tanečních kroků. Děti nacvičují také malá taneční vystoupení.

Na konci školního roku se mohou rodiče účastnit ukázkové hodiny.

Tomuto kroužku je vyhrazeno pondělí.