Ocenění mezigenerační setkávání

11.07.2022

Naše školka uspěla v soutěži Neobyčejný rok Mezi námi o.p.s. a s Domovem seniorů ve výrobcích i s návštěvami. Myslíme, že i na zaslaných fotkách z "domova" vidíme my i rodiče, že tato spolupráce má smysl a je pro obě generace přínosná.