Zpívánky

Kroužek povede Veronika Kachtíková s hudební specializací na SPgŠ , která je v současné době na mateřské dovolené, která má zkušenosti s vedením dětských sborů v Olomouci.

Pokud si vaše dítě rádo pobrukuje melodie, je tento kroužek určený přímo pro něj. Za doprovodu hudebních nástrojů se děti naučí zpívat a vytleskávat různé písničky. Součástí jsou i říkadla a taneční hry spojené s pohybem, stejně tak jako rytmická a dechová cvičení, hra na tělo. Také si vyzkouší, že se dá hrát i na věci, které máme denně kolem sebe a neoznačujeme je jako hudební nástroj. Děti se naučí i základy hudební nauky.

Děti z  kroužku vystupují v kulturním domě ve Vysočanech na vystoupení mateřských škol Prahy 9 - Předškoláček.

Na konci každého pololetí pořádáme koncert pro rodinu.

Tomuto kroužku je vyhrazena středa.