Sportovní a pohybové hry

Kroužek povede paní učitelka Lucie Severinová ze třídy Žabiček, která má zkušenost s trenérstvím, roční studium management sportu a UK - obor tělovýchova a sport.

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Děti se mohou těšit na míčové a pohybové hry, hry s náčiním, překážkové dráhy a základní gymnastická cvičení. Naším cílem bude protáhnout si celé tělo, osvojit si základní pohybové schopnosti a dovednosti, ale hlavně - radovat se z pohybu! Cvičíme v naší tělocvičně, a když nám to dovolí počasí, půjdeme ven. Děti budou rozděleny do dvou skupin podle věku.

Tomuto kroužku je vyhrazená středa.