Zápis do Základní umělecké školy Učňovská 1, Praha 9

28.05.2020

Vážení rodiče, naše MŠ byla oslovena jako i v předešlých letech ke spolupráci při zápisu do ZUŠ pro školní rok 2020 - 2021 oborů hudebních a tanečního.

Jelikož se průzkum hudebního nadání nemohl letos uskutečnit v MŠ, jste zváni se svými předškoláky (tj. dětmi, které nastupují do 1. třídy v září 2020) na individuální zápis přímo do ZUŠ. Termíny naleznete na  www.umeleckaskola.cz a můžete si je zarezervovat na tel. 731 571 323.

Za ZUŠ děkuje BcA. Martin Hauptmann a i my, učitelky MŠ Dětský úsměv