Testování PCR 16.11.2021

13.11.2021

Městská část Praha 9

Starosta městské části

Praha 12. 11. 2021

Vážení rodiče,

Městská část Praha 9 dlouhodobě podporuje testování metodou PCR ve svých školách a snaží se tak, v dnešní nelehké době, zajistit bezpečné prostředí. Na jaře jsme prováděli testování metodou PCR ze vzorků slin a snažili jsme se hledat cesty bezpečného návratu dětí do škol. Toto testování proběhlo i v některých mateřských školách. Všichni jsme doufali, že po prázdninách se nebude v našich školách opakovat scénář minulého roku. Bohužel poslední zprávy o výskytu covidu v základních školách jsou alarmující a mateřské školy jsou na okraji zájmu. Stejně tak v současné době významně vzrůstají čísla o počtu nakažených v celé ČR. Naší i Vaší prioritou je zachovat otevřené a fungující mateřské školky, zároveň pro ně vytvořit bezpečné prostředí a zabránit šíření Covidu v mateřských školách. Nikdo z nás nechce žádné karantény a lockdowny. Jednou z cest, kromě očkování, je i pravidelné testování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli otestovat metodou PCR všechny děti v základních školách po návratu z podzimních prázdnin 1. 11. 2021. Bohužel se potvrdil negativní trend, kdy bylo 30 dětí pozitivních. Obdobná situace s ještě větším záchytem se ukázala v pondělí (8. 11. 2021) v ZŠ Novoborská, ZŠ Litvínovská 600 a ZŠ Na Balabence, kdy bylo jen v těchto třech ZŠ 44 nakažených dětí. Proto jsme se rozhodli otestovat metodou PCR i dětem v mateřských školách zřizovaných Městskou částí Praha 9.

Testování bude probíhat ze slin, obdobně jako na jaře letošního roku. Opět tedy prosíme
o spolupráci jak při testování dětí, tak především při zadávání jejich osobních údajů do registračního systému pro testování na Covid 19. Toto testování hradí MČ Praha 9.

Jak postupovat:

  • Zaregistrujte vaše dítě na webu https://www.covid-ghc.com/skola, kde zadáte osobní údaje dítěte a dole si vyberete Vaši mateřskou školu a třídu (při výběru třídy zadejte první tři písmena třídy vašeho dítěte bez diakritiky příklad "Koťátka je KOT"). Prosím, proveďte registraci v pondělí 15. 11. 2021. Součástí registrace je i přiřazení odběrné zkumavky k osobním údajům, proto na závěr registrace nascanujte chytrým telefonem QR kód, který je na spodní straně zkumavky.
  • V úterý 16. 11. 2021 proveďte odběr slin do zkumavky (tvorbu slin můžete podpořit rozkrojeným citrónem, který dáte před dítě).
  • Postup: - našroubujte trychtýřek na odběrovou zkumavku;
  • naplivejte do zkumavky alespoň 1 cm slin;
  • odšroubujte trychtýřek, který vyhoďte a zkumavku pečlivě zašroubujte;
  • zkumavku se vzorkem spolu s vyplněným dotazníkem dejte do obálky (sáčku) a odevzdejte v MŠ Vaší učitelce.

Vážení rodiče, věříme, že nás při testování dětí na covid-19 znovu podpoříte, protože nám jde o společnou věc - bezpečné mateřské školky pro naše děti.

Přejeme Vám vše dobré a děkujeme za spolupráci

Mgr. Tomáš Portlík Ing. Zdeněk Davídek

starosta MČ Praha 9 radní MČ Praha 9 pro školství a evropské fondy