ŠKOLNÉ - potvrzení o platbách za rok 2020

12.01.2021

Vážení rodiče, 

ve třídách máte připraveno potvrzení o zaplacení školného za rok 2020 - jeden z rodičů může uplatnit slevu na daních. Rodiče dětí, kteří již MŠ nenavštěvují, mají potvrzení připraveno ve třídě, kam v loňském roce děti docházely. 

V případné nejasností můžete kontaktovat I. Pohořalou (třída Motýlků) - zastupkyně@msdetskyusmev.cz