Foniatrické vyšetření

17.12.2020

Výsledky vyšetření - doporučení si můžete vyzvednout ve svých třídách.

FONIATRICKÉ VYŠETŘENÍ

Jako každý rok nabízíme možnost foniatrického vyšetření dětí ve třídách, prosíme, u paní učitelek nahlaste, zda máte zájem a podepište souhlas s vyšetřením. Děkujeme

Vyšetřovat děti bude Mudr Hoňková Radilová.

Kdy : 17. 12. 2020 dopoledne.

Foniatrické vyšetření je zaměřené na záchyt poruch artikulace řeči, vývojové poruchy řeči, poruchy plynulosti řeči, opožděný vývoj řeči, dále poruchy hlasu a sluchu.

Vyšetření je prováděno v dětem známém prostředí, bez strachu z ambulance a "bílého pláště", formou hry, vždy ve skupince dětí procvičím a vyzkouším jemnou motoriku, oromotoriku, dále jednotlivé děti postupně-vyšetření řeči, hlasu a sluchu. Tedy lze vyšetřit i dítě, které většinou s lékařem nespolupracuje- protože se bojí, stydí nebo má špatnou zkušenost-vidí, že se ostatní kamarádi nechají bez problémů vyšetřit.

Vyšetření sluchu je bezbolestné, objektivní-tympanometrem.

Děti, které mají nějakou poruchu, dostanou "K"-doporučení jak dále postupovat.

U dětí, které již na logopedii docházejí, jde o kontrolu řečového vývoje a vyšetření sluchu

Souhlasím s vyšetřením se zaměřením na poruchy artikulace, sluchu, hlasu a na aktuální stav vývoje řeči